Производство на електрически табла

Производство на електрически табла

Производство на електрически табла

През годините ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД се изгради като предпочитана компания за производство на различни витове електрически табла. Нашите табла намират приложение в електроразпределителни и трансформаторни станции, при необходимост от компенсация на реактивна мощност, за телеуправление, при изграждане и експлоатация на фотоволтаични централи, в корабостроенето, за управление на двигатели.


Разпределителни табла - предназначени за разпределение на електрическата енергия с ниско напрежение в индустрията, обществени, административни, жилищни сгради и др. В зависимост от начина на монтаж, могат да бъдат стенни (за монтаж на стена или за вграждане), или стоящи шкафове (едностранно или двустранно обслужваеми). Използват се фабрични кутии или шкафове (метални, пластмасови, полиестерни), които се асемблират, оборудват и опроводяват с комутационна и защитна апаратура, съгласно конкретния проект. Разновидности: Силови електроразпределителни табла – за приложение в индустрията, както и за главни разпределителни табла в обществени и административни сгради. Табла за собствени нужди постоянен и променлив ток на електроцентрали, подстанции и др. Събирателни/стрингови ел. табла за АС и DC за фотоволтаични паркове. Модулни разпределителни табла - за приложение предимно в офисни и жилищни сгради, или като под-разпределителни табла в промишлеността."

Електромерни табла - ГЕТ, ТЕПО, ТЕМО, ТЕМЗ за измерване на консумираната електрическа енергия

Кабелни разпределителни шкафове - КРШ;
Електромерните табла и кабелни разпределителни шкафове, които произвеждаме са съобразени и съгласувани с изискванията на Електроенергиен системен оператор ЕАД и Електроразпределителните дружества. Използват се фабрични кутии или шкафове (метални, пластмасови, полиестерни).

изпрати запитване
Ел. табла за автоматизация, КИП и А, командни пултове, МСС (мотор контрол център) табла - Проектираме и произвеждаме електрически табла за индустриална и сградна автоматизация и контрол по индивидуално задание. Управлението вградено в таблата е с най-новите програмируеми логически контролери (PLC) и/или с контакторно-релейно управление. МСС (мотор контрол център) табла. Използват се при изграждане на индустриална и сградна автоматизация. Следят параметрите и управляват изпълнителните механизми на отделни машини или цялостни технологични процеси. В тях са разположени устройствата, съдържащи логическата информация (свободно програмируеми или специализирани контролери), входно-изходна разширителна периферия, панели за визуализация, пусково-предпазна и защитна апаратура.

Аресторни табла - табла с вградени в тях защитни апарати и устройства за предотвратяване на недопустимо големи импулсни пренапрежения по силовите захранващи линии. Използваните елементи в таблата отговарят на всички национални и международни стандарти за защита от пренапрежение. 

Командни и релейни табла, командни шкафове - Служат за управление съоръженията на електрическите подстанции от командна зала. Върху фасадата на таблата се разполагат съответните управляващи елементи, контролно-измерителни прибори и сигнализация. 

Комплектни компенсационни уредби - ККУ са предназначени за компенсация на реактивна мощност. Чрез употреба на системи от кондензатори, реактивната енергия може да бъде компенсирана, така че по-голямата  част от нея да се колебае между консуматора и кондензаторите, а не между източника на захранване и консуматора. По този начин може да се постигне допълнително натоварване на преносните електропроводи и комутационните апарати. Комплектните кондензаторни устройства са едно изключително изгодно решение за редуциране на разходите на електропотребление.
Ремонтни табла - Стационарни и преносими табла с влагозащитени контакти и оборудвани с индивидуални или групови дефектнотокови защити. Таблата могат да бъдат изпълнени с пластмасови или метални кутии за монтаж на стена, или на монтажна рамка.

Табла автоматично включване на резервата (АВР) - Предназначени са за автоматично превключване на инсталацията към резервно захранване, в случай на отпадане на основното захранване. В зависимост от конкретните изисквания и проекта, АВР може да бъде изпълнен с контакторна схема, с прекъсвачи с моторно задвижване, с трипозиционни моторни разединители (товарови прекъсвачи). Управлението може да бъде релейно-контакторно, с програмируем контролер, или със специализиран контролер за АВР. Поради голямото разнообразие, табла АВР се изработват по индивидуални проекти.

Нестандартни табла - Изпълнени по индивидуално задание (предоставен проект) на клиента.

ПРЕДИМСТВА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА

Разполагаме с няколко напълно оборудвани с необходимата техника, машини и инструменти цеха за производството на различните видове електрически табла.
Нашите служители имат богат опит в проектирането и производството на електрически табла.
Ние умеем да проектираме със специализиран софтуер като Solidworks, AutoCad, Ecodial– EcoStruxure Power Build, Eriflex, CanBRASS, Rapsody – EcoStruxure Power Build, DIAlux, SIMARIS design
Наши партньори са едни от най-предпочитаните производители на електроапаратура и компоненти като Schneider Electric, ABB, Siemens, Legrand, Danfoss, ETI, Pronutec, Rittal, Elsta, Incobex, ZPUE, DCK Holoubkov и др.
Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и употреба на „бисквитки“. Научи повече тук